Leren gaat het best in uw eigen leerstijl en uw eigen leertempo. Een efficiënte training biedt iedere cursist de juiste verhouding tussen de elementen ‘horen’, ‘zien’ en ‘doen’.

OC Office heeft verschillende trainingsvormen waarin de elementen afwisselend aan bod komen. Wij bieden u een unieke leerstijl en u behaalt uw leerdoel.

 OC Office biedt u de volgende trainingsvormen aan:

  • Open Leer Centrum (OLC)
  • Klassikaal
  • Maatwerk
  • Migratie Sessies
  • Workshops
  • Floorwalking

Via onderstaande link vindt u de intakeformulieren:
Intakeformulieren

Open Leer Centrum

OC Office vat al haar trainingen voor Microsoft Office, zoals MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Access, MS Project en MS Windows, samen onder de noemer “Open Leer Centrum”. Dit unieke systeem leert de cursisten tijdens de cursus uitsluitend de vaardigheden van Microsoft Office die men ook daadwerkelijk wil/moet leren. Niets meer en niets minder. Dit leidt al snel tot een flinke besparing van tijd en geld! Dankzij een groepsgrootte van gemiddeld 6 maar maximaal 8 cursisten, is de cursist tijdens zijn training verzekerd van individuele aandacht en begeleiding en beschikt de docent over voldoende tijd om vragen omtrent de lesstof uitgebreid te beantwoorden. De cursist krijgt vooraf een intake formulier toegestuurd waarop aangekruisd kan worden welke modules de cursist wenst te trainen.

Klassikaal

In deze trainingsvorm begeleidt de docent de cursisten stap voor stap door de lesstof. Ook de oefeningen worden gezamenlijk behandeld. Er is volop interactie tussen de docent en de cursisten en tussen de cursisten onderling. Theorie en praktijk wisselen elkaar coninue af. De docent is actief bezig met de deelnemers, legt de oefenstof uit, laat voorbeelden zien, geeft opdrachten en oefeningen en behandelt vragen. De docent bepaalt grotendeels het tempo, waarbij hij altijd het belang van de deelnemers voorop stelt. De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 15 cursisten.

Maatwerk

Heeft u reeds ervaring met specifieke softwarepakketten? Dan is leren ‘Op Maat’ bij uitstek geschikt om die kennis aan te vullen. Wij inventariseren uw kennis en op maat krijgt u individuele begeleiding van de docent die optreed als coach. Werksituaties kunnen tijdens de training worden behandeld.  U leert in uw eigen tempo, onafhankelijk van het tempo van de groep.

Migratie Sessies

Een flexibele afwisseling tussen theorie en praktijk. De geleerde stof wordt direct toegepast op een praktijksituatie. Deze training is vooral geschikt voor grote groepen waar inhoudelijk ‘ horen’ en ‘zien’ voldoende leerstof oplevert.

Workshops

Deze training is geschikt voor maximaal 10 personen waar inhoudelijk ‘horen’, ‘zien’ en ‘doen’ een rol speelt. Ook hier een flexibele afwisseling tussen theorie en praktijk.  De geleerde stof wordt direct toegepast op een praktijksituatie.

Floorwalking

Begeleiding op de werkvloer, waarbij de cursist direct en “custom-made” geholpen wordt. Erg belangrijk bij migratie trajecten.